Uitnodiging tot het indienen van papers voor het themanummer 2010: 'Nu even niet...! Over herstel en herstelstrategieën bij arbeid'

Jan de Jonge, Judith Sluiter, Fred Zijlstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageCall for papers for the special issue 2010: "Not now...! About recovery and restoration strategies in labor "
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)428-429
Aantal pagina's2
TijdschriftGedrag en Organisatie
Volume22
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1 nov 2009

Citeer dit