Calibration procedure for pinhole filters for PIXE analysis

J.A. Quaedackers, P.J.M. Brands, E. Rokita, L.J. IJzendoorn, van, P.H.A. Mutsaers, J.J.M. de Goeij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Calibration procedure for pinhole filters for PIXE analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie