Calibration of an InP-based monolithically integrated optical pulse shaper

M.S. Tahvili, E. Smalbrugge, X.J.M. Leijtens, M.J. Wale, M.K. Smit, E.A.J.M. Bente

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
101 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Calibration of an InP-based monolithically integrated optical pulse shaper'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie