Calculation of the volume of intersection of a sphere and a cylinder

J. Boersma, W. Kamminga

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  4 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)496-507
  Aantal pagina's496
  TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen: Series A: Mathematical Sciences
  Volume64
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1961

  Citeer dit