Calculation of modulation disturbance, caused by homogeneous turbulences in the atmosphere

C.G.M. Van 't Klooster

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Calculation of modulation disturbance, caused by homogeneous turbulences in the atmosphere'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen