Calculation of flow-induced residual stresses in injection molded products

F.P.T. Baaijens, L.F.A. Douven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

6 Citaten (Scopus)
198 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)141-157
TijdschriftApplied Scientific Research
Volume48
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit