Calculating residual flows through a multiple-inlet system : the conundrum of the tidal period

M. Duran Matute, T. Gerkema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1461-1475
TijdschriftOcean Dynamics
Volume65
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2015

Citeer dit