Cache optimization for multimedia applications

C. Kulkarni

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • KU Leuven
Begeleider(s)/adviseur
  • Corporaal, Henk, Commissielid
Datum van toekenning21 feb 2001
Plaats van publicatieLeuven
Uitgever
StatusGepubliceerd - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit