Cache-oblivious selection in sorted X+Y matrices

M. Berg, de, S. Thite

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Cache-oblivious selection in sorted X+Y matrices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen