Cable-stayed façade structure with welded borosilicate glass tubes

F.P. Bos, C. Giezen, F.A. Veer, P.C. Louter

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelStructures 2008 : Crossing Borders
UitgeverijAmerican Society of Civil Engineers
Aantal pagina's10
ISBN van elektronische versie9780784409770
StatusGepubliceerd - 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit