Business process redesign in healthcare: towards a structured approach

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Business process redesign in healthcare: towards a structured approach'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen