Business process modelling for measuring quality

F. Heidari, P. Loucopoulos, F.M.T. Brazier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Business process modelling for measuring quality'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie