Business process maturity models: a systematic literature review

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

188 Citaten (Scopus)
2846 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Business process maturity models: a systematic literature review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Computer Science

Economics, Econometrics and Finance