Business process management in the large

C. Houy, P. Fettke, P. Loos, W.M.P. Aalst, van der, J. Krogstie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)385-388
TijdschriftBusiness & Information Systems Engineering
Volume3
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Business process management in the large'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit