Business process management: don’t forget to improve the process!

W.M.P. Van Der Aalst, M. La Rosa, F.M. Santoro

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  87 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-6
  Aantal pagina's6
  TijdschriftBusiness & Information Systems Engineering
  Volume58
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 4 jan 2016

  Citeer dit