Business-oriented process improvement: practices and experiences at Thales Naval The Netherlands (TNNL)

J.J.M. Trienekens, R.J. Kusters, B. Rendering, K. Stokla

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Business-oriented process improvement: practices and experiences at Thales Naval The Netherlands (TNNL)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science