Burnout and work engagement : a thorough investigation of the independency of both constructs

E. Demerouti, K. Mostert, A.B. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

602 Citaten (Scopus)
16 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Burnout and work engagement : a thorough investigation of the independency of both constructs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology