Bulk morphology of a metallo-supramolecular block copolymer

B.G.G. Lohmeijer, M. Al-Hussein, W.H. Jeu, de, J.M.W. Gohy, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Metallo-supramol. diblock copolymer PS2o-[Ru]-PEOo was synthesized from styrene and poly(ethy oxide) using Ru complex and characterized DSC, SAXS, and TEM
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)464-465
TijdschriftPolymer Preprints
Volume45
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bulk morphology of a metallo-supramolecular block copolymer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit