Bulk and Surface Electronic Structure of the Layered Sub-Nitrides Ca2N and Sr2N

C.M. Fang, G.A. Wijs, de, R.A. Groot, de, H.T.J.M. Hintzen, G. With, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bulk and Surface Electronic Structure of the Layered Sub-Nitrides Ca2N and Sr2N'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen