Bulk AlInAs on InP(111) as a novel material system for pure single photon emission

S. Unsleber, M. Deppisch, C.M. Krammel, Minh Vo, C.D. Yerino, P.G. Simmonds, Minjoo Larry Lee, P.M. Koenraad, C. Schneider, S. Höfling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
107 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Bulk AlInAs on InP(111) as a novel material system for pure single photon emission'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie