Building with bamboo

J.J.A. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)48-52
TijdschriftCompressed Air
Nummer van het tijdschriftapril/may
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit