Building the foundations for measuring learning gain in higher education: a conceptual framework and measurement instrument.

J.D. Vermunt, Sonia Ilie, Anna Vignoles

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
152 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Building the foundations for measuring learning gain in higher education: a conceptual framework and measurement instrument.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology

Economics, Econometrics and Finance