Building population balance model for fluidized bed melt granulation: lessons from kinetic theory of granular flow

H.S. Tan, M.J.V. Goldschmidt, R. Boerefijn, M.J. Hounslow, A. Salman, J.A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

74 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Building population balance model for fluidized bed melt granulation: lessons from kinetic theory of granular flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen