Building performance, climatic variables, and indices: identification of correlations for social housing across the Mexican territory

Daniel Zepeda Rivas, Jorge Rodriguez Alvarez, Roel C.G.M. Loonen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Building performance, climatic variables, and indices: identification of correlations for social housing across the Mexican territory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen