Building microscopic soccer balls with evaporating colloidal fakir drops

Álvaro G. Marín, Hanneke Gelderblom, Arturo Susarrey-Arce, Arie van Houselt, Leon Lefferts, Johannes G.E. Gardeniers, Detlef Lohse, Jacco H. Snoeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

84 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Building microscopic soccer balls with evaporating colloidal fakir drops'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen