Building metric structures with the Maes-factor

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

We introduce the functor Meas in the category of complete ultra metric spaces and nonexpansive mapping. The main result of this paper is that Meas is a welldefined and locally nonexpansive endofunctor. Therefore the functor fits naturally in the metric approach to programming language semantics. The use of Meas in the construction of probabilistic powerdomains, either directly or through the use of domain equations, is illustrated with two examples.
Originele taal-2Engels
TitelLiber amicorum Jaco de Bakker
RedacteurenF.S. Boer, de, M. Heijden, van der, P. Klint
Plaats van productieAmsterdam
UitgeverijCentrum voor Wiskunde en Informatica
Pagina's93-107
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Building metric structures with the Maes-factor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit