Building management simulation centre

B. Vries, de, S. Verhagen, A.J. Jessurun

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Building management simulation centre'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.