Building energy modelling to support the commissioning of holistic data centre operation

V. Zavrel

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

489 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Jan L.M., Promotor
  • Bynum, J.D., Co-Promotor
Datum van toekenning16 mei 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4463-9
StatusGepubliceerd - 16 mei 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit