Building bridges between convex regions

H.K. Ahn, O. Cheong, C.S. Shin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)161-170
TijdschriftComputational Geometry
Volume25
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit