Building blocks for control of polarization in photonic integrated circuits

D.O. Dzibrou

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

495 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Smit, Meint, Promotor
  • van der Tol, Jos J.G.M., Co-Promotor
Datum van toekenning29 apr 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3603-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit