Building and environmental performance simulation : current state and future issues

J.L.M. Hensen, N. Nakahara

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)671-672
Aantal pagina's2
TijdschriftBuilding and Environment
Volume36
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Building and environmental performance simulation : current state and future issues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit