Build-up and relaxation of molecular orientation in injection moulding

A.A.M. Flaman

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

606 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Janssen, Jan D., Promotor
  • Meijer, Han, Promotor
  • Dijksman, Frits, Co-Promotor
Datum van toekenning26 okt 1990
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit