BUILD-IT : a computer vision-based interaction technique for a planning tool

G.W.M. Rauterberg, M. Fjeld, H. Krueger, M. Bichsel, U. Leonhardt, M. Meier

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    86 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'BUILD-IT : a computer vision-based interaction technique for a planning tool'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen