Buckling curves for heavy wide flange steel columns

H.H. Snijder, L.-G. Cajot, N. Popa, R.C. Spoorenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

98 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)178-204
Aantal pagina's27
TijdschriftRomanian Journal of Technical Science : Applied Mechanics
Volume59
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit