Bubble formation from an orifice in liquid cross-flow

H. Mirsandi, W. J. Smit, G. Kong, M. W. Baltussen (Corresponding author), E. A.J.F. Peters, J. A.M. Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bubble formation from an orifice in liquid cross-flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen