Bubble formation and rise in gas-liquid systems

Haryo Mirsandi

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

91 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Kuipers, J.A.M. (Hans), Promotor
  • Peters, E.A.J.F. (Frank), Co-Promotor
  • Baltussen, Maike W., Co-Promotor
Datum van toekenning23 jan 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4967-2
StatusGepubliceerd - 23 jan 2020

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit