Brush and learn : transforming tooth brushing behavior through interactive materiality, a design exploration

M. Bruns, J.T. Stienstra, R. Dijkstra

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    6 Citaten (Scopus)
    6 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Brush and learn : transforming tooth brushing behavior through interactive materiality, a design exploration'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen