Brownian dynamics simulation of linear polymers under elongational flow: Bead–rod model with hydrodynamic interactions

I.M. Neelov, A.V. Lyulin, D.B. Adolf, G.R. Davies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)
180 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Brownian dynamics simulation of linear polymers under elongational flow: Bead–rod model with hydrodynamic interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen