Brownian configuration fields: a new method for simulating viscoelastic flow

B.H.A.A. Brule, van den, A.P.G. van Heel, M.A. Hulsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Brownian configuration fields: a new method for simulating viscoelastic flow'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen