Brownfield redevelopment features: applying Fuzzy Delphi

B. Glumac, Q. Han, J.J.A.M. Smeets, W.F. Schaefer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Brownfield redevelopment features: applying Fuzzy Delphi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie