Broadband terahertz and sub-terahertz CMOS modules for imaging and spectroscopy applications

L. Tripodi, M. Matters - Kammerer, H. Schäfer, P. Haring Bolivar, X. Xin Hu, A. Rydberg, R. Götzen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Broadband terahertz and sub-terahertz CMOS modules for imaging and spectroscopy applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science