Broadband sub-THz spectroscopy modules integrated in 65-nm CMOS technology

M.K. Matters-Kammerer, D. van Goor, L. Tripodi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Broadband sub-THz spectroscopy modules integrated in 65-nm CMOS technology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen