Broadband Continuous-time MASH Sigma-Delta ADCs

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

53 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Breems, Lucien J., Promotor
  • van Roermund, Arthur H.M., Promotor
  • Radulov, Georgi I., Co-Promotor
Datum van toekenning21 sep 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5322-8
StatusGepubliceerd - 21 sep 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit