Bringing space technology and applications to the energy sector: Managing innovation across boundaries

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Bringing space technology and applications to the energy sector: Managing innovation across boundaries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen