Bringing coating surfaces to life: Electric field-driven surface dynamics of PDMS

Fabian Ludovicus Louis Visschers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

88 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Broer, Dirk J., Promotor
  • Schenning, Albert P.H.J., Promotor
  • Liu, Danqing, Co-Promotor
Datum van toekenning30 apr. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5268-9
StatusGepubliceerd - 30 apr. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit