Bringing clouds into our lab! The influence of turbulence on early stage rain droplets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Bringing clouds into our lab! The influence of turbulence on early stage rain droplets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Aarde en milieuwetenschappen