Brightness differences influence the evaluation of affective pictures

D. Lakens, D. A. F. Fockenberg, K.P.H. Lemmens, J.R.C. Ham, C.J.H. Midden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Brightness differences influence the evaluation of affective pictures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Medicijnen en Levenswetenschappen