Bright environments vision of the Intelligent Lighting Institute (ILI)

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

The Bright Environments research program of the Eindhoven University of Technology Intelligent Lighting Institute aims to find new methods of intelligent lighting control and human interaction. We present a summary of the institute’s work on this research field and the research vision of the Bright Environments program as well as an overview of the related research projects. Keywords: Intelligent lighting; Layered light control; Smart spaces; User interaction for lighting
Originele taal-2Engels
TitelNordiCHI’14 Workshop – Beyond the Switch: Explicit and Implicit Interaction with Light (Helsinki, Finland, October 26, 2014)
Plaats van producties.l.
Uitgeverijs.n.
Pagina's1-3
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Bright environments vision of the Intelligent Lighting Institute (ILI)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit