Bridging the 'Theory-Practice Gap': Design-Experts on Capability Sensitive Design

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-16
TijdschriftInternational Journal of Technoethics
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit