Bridging the semantic gap : visualizing transition graphs with user-defined diagrams

A.J. Pretorius, J.J. Wijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bridging the semantic gap : visualizing transition graphs with user-defined diagrams'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen